Blade

Medlemsblade
Ældre numre af medlemsbladet kan stadig købes.
De koster kr. 5 pr. stk. (Priserne er for medlemmer)
Ved forsendelse tillægges porto.
 
 
 
Vindingkortet.

 I bogen ”Træk af Vinding Sogns historie” fra 1954 er der bagest i bogen et kort over Vinding. 

Dette kort har vi i ”rulleform” og kan købes for kr. 25.(Priserne er for medlemmer)
Ved forsendelse tillægges porto og emballage.