Haven

Haven er åben fra 10. april og frem til 28. september fra klokken 10.00 til 16.00 på følgende dage. Mandag, tirsdag, lørdag og søndag.

Indgangen til haven finder du ved at gå hen til voldgraven, og ned til den sorte gitterlåge der står vest for slottet.
Ved indgangen er der skilt med nummer til betaling via Mobilepay.
Kontakt os på tlf. 20331260 hvis der er spørgsmål til betaling.

Ved indgangen er der en folder der fortæller om havens historie og renovering. 

Billetprisen er Dkr. 50,- for voksne – børn under 16 år er gratis i ledsagelse af en voksen.
Betalingsform: MobilePay.
Ved større selskaber, som ønsker rundvisning, bedes man kontakte Hans Henrik Algreen-Ussing på telefon 20 33 12 60 el. e-mail hhau@solthor.dk. 

Parkering af bil eller knallert bedes foregå enten ved viadukten i nord eller ved jollehavnen i syd.
Vi har nogle få regler vi beder Dig overholde når du besøger vores have. Hunde må ikke medbringes. 

Picnic er ikke tilladt, men en kop medbragt kaffe eller andet må du gerne nyde undervejs. Venligst benyt de stier og gange der er i haven. 

Nogle få steder nær egen bolig er der opsat skilte med teksten: Adgang frabedes. 

Vi glæder os til dit besøg.

Historien om Haven

Det første have anlæg på Tirsbæk har formodentlig været i 1500 tallet på slots-holmens sydlige del med læge- og husholdnings urter, grøntsager og frugt. 

Det have anlæg der ses i dag, er anlagt øst for hovedbygningen, som en terrasseret renæssancehave, en sjældenhed i Danmark i dag, hvor de fleste herregårdshaver er omlagt til de senere fremherskende stilepoker barok og engelsk landskabs stil. 

Niels Linde påbegyndte have anlægget, som stod færdigt i 1745, bl.a. med et vinbjerg – det ældste eksisterende i Danmark. Parken er omgivet af et 2.5 m højt kamepstensdige, Ca. 800 meter langt. Hovedbygningen og haven er forbundet med en hovedakse, derudover er der flere stier med tilhørende hække eller alleer, som er brugt til at markere grænserne for de forskellige have rum. På et matrikelkort fra 1799 ses det store have anlæg som det i omrids ligger i dag. 

Renoveringen

Landskabsarkitekt Marie Louise Wanscher lavede i 1996 som afgangs speciale fra Landbohøjskolen en renoverings plan for haven, med henblik på reetablering af renæssance anlægget. Planen blev brugt som arbejds-manual af den nuværende ejer frem til tildelingen af fonds midler fra RealDania i 2007. Marie-Louise Wanscher var havearkitekt på det store projekt under Tegnestuen Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, der tidligere har stået for renoveringen af større herregårdshaver. 

Formålet med RealDanias store herregårds have-projekt var overordnet at Synliggøre muligheder for at bringe herregårdshaverne ind i fremtiden ved at afsøge nye veje for restaurering, istandsættelse samt målrettet pleje og drift. 
Skabe debat om metoder til bevaring af historiske haver, der både respekterer kulturværdierne og er bæredygtige i forhold til ejernes ressourcer. 

Skabe offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver. 
Udover Tirsbæk var 8 herregårdshaver udvalgt som demonstrations projekter, hvor initiativet også havde til formål at undersøge og udarbejde nye og bæredygtige metoder til pleje og drift af haverne, tilpasset nutidige anvendelser og forhåndenværende ressourcer. 

I haven på Tirsbæk er renæssancens akser og linjer der udgøres af alleer, stengærde, trapper og terrasser nu blevet strammet op og genetableret. Arbejdet i haven på Tirsbæk startede ultimo 2008, og var færdig i sommeren 2009. 

Hjertestarteren er placeret på gavlen i den vestlige side af bygningen ved indkørsel til gårdspladsen.
GPS Koordinater:
Latitude: 55.7139º N    Longitude: 009.6361º E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260