Tirsbæk og miljøet

Natur, miljø og energi

Driften på Tirsbæk udføres på en effektiv og naturvenlig måde.

Vi renser selv vores spildevand med eget rensningsanlæg, som renser i den højeste renseklasse,  hvor alt fosfor tilbageholdes før det rensede vand udledes til naturen. Vores erhvervs- og privatlejere er opfordreret til kun at anvende biologisk nedbrydelige rengøringsmidler.

Markerne tilføres halm, husdyrgødning samt havekompost, som er medvirkende til en øget CO2-lagring i jorden. Skoven passes og drives efter princippet om at fælde mindre træ end den årlige tilvækst i skoven, så der hvert år oplagres en stigende mængde CO2 i skovens træer.

80% (2019) af vores opvarmede bygninger og boliger opvarmes af vores eget flis- og halmfyr. Både flis og halm produceres på Tirsbæk., og restproduktet, asken, udspredes på markerne.

I fremtiden har Tirsbæk planer om egen el-produktion baseret på solenergi – dog skal teknologien først kunne lagre energien.

Haven producerer blomsterhonning, grøntsager samt vin og æblemost. Vi sælger vores vin og æblemost på vores årlige julemarked. 

Hjertestarteren er placeret på gavlen i den vestlige side af bygningen ved indkørsel til gårdspladsen.
GPS Koordinater:
Latitude: 55.7139º N    Longitude: 009.6361º E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260