Jagt

Jagten på Tirsbæks areal er udlejet til et konsortium på 12 medlemmer, hvor jagthytte med overnatningsfaciliteter indgår i lejen. 

På Tirsbæk jages der på almindeligt forekommende skov- og markvildt. Enkelte krondyr er de seneste år set strejfende i området. Jagtarealet udgør samlet 400 ha, heraf er 220 ha skov. 

Vi opsætter informationsskilte på de dage, der afholdes jagt. Gæster bedes respektere skiltningen.

Hjertestarteren er placeret på gavlen i den vestlige side af bygningen ved indkørsel til gårdspladsen.
GPS Koordinater:
Latitude: 55.7139º N    Longitude: 009.6361º E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260